Khuyến mãi 093 118 5479
07/02/2024

TẬP HUẤN KIẾN THỨC ATGT VÀ KỸ NĂNG LXAT TẠI NHÀ VĂN HÓA XÃ IA VÊ, HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI

Ngày 06.02.2024  Với 41 đoàn viên thanh niên tham gia buổi tập huấn Kiến thức ATGT và kỹ năng lái xe an toàn
Với sự phối hợp của HEAD Toàn Trung và Đoàn Xã Ia Vê
Trong buổi tập huấn có rất nhiều nội dung bổ ích như
Tìm hiểu về luật giao thông đường bộ
Xem các video về tai nạn giao thông trên cả nước cũng như tại địa phương
Số liệu về tình hình TNGT trên cả nước và tại địa phương
Cách kiểm tra xe trước khi đi
Hướng dẫn lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cách đội mũ bảo hiểm đúng
Thực hành kỹ năng thăng bằng khi qua đường hẹp
Trải nghiệm mô hình máy tập RT
Và nhiều nội dung bổ ích khác
.
.
.
.