Khuyến mãi 093 118 5479
10/05/2021

HỆ THỐNG Ô TÔ XE MÁY TOÀN TRUNG ĐỒNG HÀNH CŨNG CÔNG AN TỈNH GIA LAI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG.

Theo thống kê 3 tháng đầu năm 2021, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) tại các huyện phía Đông Nam của tỉnh tuy có giảm số vụ, số người chết nhưng tăng số người bị thương so với cùng kỳ. Có đến hơn 90% số vụ TNGT có nguyên nhân do lỗi chủ quan từ người điều khiển phương tiện gây tai nạn. Chính vì thế việc tổ chúc các buổi tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông là vô cùng cần thiết.

Hệ Thống Ô Tô & Xe Máy Toàn Trung đồng hành Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại 4 địa phương: Phú Thiện, Đak Đoa, Đức Cơ và Đak Pơ.

Tại buổi ra quân, Toàn Trung đã trao tặng 250 mũ bảo hiểm cho bà con địa phương. Chúng tôi rất hy vọng hành động nhỏ này của mình có thể chung tay cùng công an Tỉnh và nhân dân hạn chế xảy ra TNGT, nâng cao ý thức cũng như xây dựng văn hóa giao thông cho mọi người.

>>https://baogialai.com.vn/channel/1602/202104/cong-an-tinh-gia-lai-ra-quan-tuyen-truyen-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-5732108/

>>https://congan.gialai.gov.vn/BaiVietChiTiet/40746/ra-quan-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-nam-2021