Khuyến mãi 093 118 5479

BUGI

Thông tin chi tiết về sản phẩm

Honda khuyến cáo cứ 8000 km bạn nên thay thế định kì 1 lần để đảm bảo xe của bạn được vận hành an toàn, riêng với Airblade và PCX 2016, sau 12000 km bạn nên thay thế định kì 1 lần.

/* Omit closing PHP tag at the end of PHP files to avoid "headers already sent" issues. */